Giới thiệukết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp tuyệt vời muốn bàn luận cùng bạn những ý kiến của tôicơi nới nhà khung thép

Trong quá trình thiết kế lạ tránh gây ảnh hưởng tới nhà hàng xóm
Đặc tính của những căn hộ nhà tập thể là thường chung vách tường, cầu thang, hàng lang… nên trong quá trình thiết kế lại chú ý tránh gây ảnh hưởng tới nhà hàng xóm. Ví dụ như việc đục, khoan tường hay thiết kế lại hàng lang cần phải đảm bảo hoàn toàn về sự tim hieu tiep cho phép của khu căn hộ tập thể trước đã.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Giới thiệukết cấu thép nhà dân dụng và công nghiệp tuyệt vời muốn bàn luận cùng bạn những ý kiến của tôicơi nới nhà khung thép”

Leave a Reply

Gravatar